Goldankauf Sedanplatz
Goldankauf Sedanplatz: 50.082600, 8.229430