Goldankauf Dortmund
Goldankauf Dortmund: 51.522800, 7.540760