City Goldankauf
City Goldankauf: 51.315100, 9.494520