Goldankauf Chemnitz
Goldankauf Chemnitz: 50.837000, 12.928700